Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde binlerce emekliyi ilgilendiren düzenleme yaptı.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, "emekli aylığı bağlanmış olanlardan, prim ödeme gün sayısı şartının sigortalının kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine getirilmediği sonradan tespit edilenlere, eksik prim günlerini tamamlama hakkı sağlanması" düzenlemesi getirildi.

Eksik prim günleri olan emekliler için üç seçenek söz konusu:


1- Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanma hakkı bulunup bulunmadığına göre, bu şekilde borçlanma hakkı olanlar, asgari ücret üzerinden prim ödemek suretiyle eksik günlerini tamamlayabilecek.

2- Borçlanma hakkı bulunmayan veya borçlanmaya rağmen eksik günlerini tamamlayamayanlar eğer emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek bir işte çalışmaya devam etmişlerse, bu çalışmaları eksik günlerine sayılacak.

3- Her iki grupta da olmayanlar bakımından ise, isteğe bağlı sigortalı veya tarım sigortalısı primi ödeme olanağı sağlanabilecek.

5 Aralık 2017 tarihinden önce emekli aylığı bağlananlar yeni düzenlemeden yararlanamayacak.

Yönetmeliğe getirilen ek madde geçici bir düzenleme olup, bu haktan, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5 Aralık 2017 tarihinden önce emekli aylığı bağlanan kişiler yararlanacak.

Emekli aylıkları yükselebilir.

Hatalı işlem nedeniyle bugüne kadar emekli aylıkları kesilenler, yeni düzenleme sayesinde aylık kesilmesinden kurtulabilecekleri gibi, emekli aylıklarında yükselme de olabilecek. Askerlik, doğum veya yurtdışı borçlanması yapılması dışındaki seçeneklerden yararlananların aylıkları, eksik prim günlerini tamamladıklarında yeniden hesaplanacağından bu bir artış sağlayabilecek.