Ankara Barosu ve BADER-Bağımsız Arabulucular Derneği işbirliği ile 01.12.2017 tarihinde "İş Mahkemeleri  Kanunu Değişiklikleri Işığında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk" konulu panel düzenlendi. Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, yaptığı açış konuşmasında, Ankara Barosu'nun öncü çalışmalarına yer vererek, arabuluculukla ilgili gelişmelerin iki panele konu edildiğini, ilkinde arabuluculuk bağlamında konunun değerlendirileceğini, 05.12.2017 tarihinde yapılacak panelde ise arabuluculuk sürecinde taraf ve taraf vekilliği konusunun değerlendirileceğini belirtti.

BADER Yönetim Kurulu Üyesi, Av.İlhan MASARİFOĞLU moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Talat CANBOLAT, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan ÖZTATAR, Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi üyesi Av.Şenol BARAN ve BADER Genel Sekreteri Av.Mihriban CEYLAN konuşmacı olarak katıldı.

Prof.Dr.Talat CANBOLAT, iş hukuku davalarında dava şartı olarak getirilen arabuluculuğun, hak arama hürriyeti bağlamında hukuksal değerlendirmesini de verdiği konuşmasında, yasal düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Hakan ÖZTATAR konuşmasında, arabuluculuk uygulamasının yaygınlaşmasının temenni edildiğini, dostane bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk uygulamasının iş davalarında dava şartı olmasının, uzun yılları gerektiren yargılamaya kıyasla çok kısa sürede çözüm ihtimali nedeni ile işçilerin de memnuniyetinin artacağını belirtti. ÖZTATAR,  tüm hukukçuların arabuluculuk mesleğine sahip çıkmasının önemli olduğunu beyan etti.

Ankara Barosu Eğitim Merlezi'nde gerçekleştirilen ve yoğun bir katılım olan panel, BADER tarafından verilen plaket töreni ile son buldu.