YÖNETİMİN ALTI İLKESİ
İktidar için Örgütlenmenin Altı İlkesi

01- Partinin mahalle, ilçe, il ve genel merkez seçimlerine bütün aktif üyeler katılacak, seçimler beş yılda bir olağan olarak tek günde çarşaf liste ile yapılacaktır. Aday sayısı ikiden fazlaysa İlçe ve İl ile Genel Başkan adayları için iki turlu seçim sistemi uygulanacaktır. Partiye üyelik teşvik edilecek, üyelerin eğitimi sağlanacak, her üyeye kişisel ve eğitim bilgilerini içeren akıllı kimlik kartı verilecek, bu üyelik kartına üyenin parti içi eğitimlere, etkinliklere katılım ve performans bilgileri işlenecektir.


02- İl başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ile milletvekilleri, eski genel başkanlar ve genel sekreterler Parti Meclisi-PM üyesi olarak görev alacaktır. PM; TBMM gibi görev yapacak, benzer komisyonlar oluşturacak, TBMM ve komisyonların çalışmalarını takip edecek ve destekleyecektir. Parti meclisi üyeleri ile belediye başkanlarına milletvekillerine tanınan özlük hakları ile dokunulmazlık haklarının verilmesi sağlanacaktır.

03- Merkez Yönetim Kurulu-MYK; parti meclisi tarafından, parti meclisi içinden iki turlu seçim sistemi ile belirlenecektir. MYK üye sayısı ve görevlendirilmesinde mevcut hükümet sistemindeki bakanlık sayısı ve görev alanları esas alınacak, gölge kabine gibi görev yapacak ve yürütme organı üzerinde denetim görevini yapacaktır.

04- Partinin cumhurbaşkanı, Milletvekili, Belediye Başkanı adaylarının belirlenmesi ön seçim sistemi ile yapılacaktır. Bütün parti üyelerinin katılımı ile ön seçimlerin, seçimlerden en az üç ay önce yapılması sağlanacaktır. Ön seçimlerde aday adayları; Gençler (40 yaş altı), kadınlar ve erkekler olarak üç ayrı listede sıralanacak, aday sıralaması bu üç seçmen gurubu için temsilde adaleti sağlayacak şekilde fermuar sistemi ile yapılacaktır.

05-Genel Başkan, il, ilçe ve mahalle başkanları dâhil seçimle alınan bütün görevler için iki dönem sınırı olacak, bir dönem ara verilmeden üçüncü dönem için aynı göreve adaylık kabul edilmeyecektir.

06- Genel seçimlerde iktidar olamayan Genel Başkan ve MYK en fazla üç ay içinde istifa edecek ve yerlerini olağanüstü seçimle yeni seçilecek olan yöneticilere devredecektir. Genel ve yerel seçimlere bir yıldan az bir süre kala görevden istifa eden ilçe ve il başkanları ilk seçimde aday olamayacaktır.

Not: Başta Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Parti Tüzüğünde bu ilkelere uygun düzenlemeler yapılması sağlanacaktır. Bu değişim gerçekleşinceye kadar CHP olarak bu altı yönetim ilkesini fiilen uygulamak ve mevzuata uygun işlemlerle yasal hale getirmek he zaman mümkündür.