2016-2017 eğitim-öğretim yılı, 19 Eylül Pazartesi günü başlamıştı, 9 Haziran Cuma günü ise son bulacak. Eğitim-öğretim yılının son ders zilinin çalacağı 9 Haziran Cuma gününde, milyonlarca ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi karne heyecanı yaşayacak. Takdir veya teşekkür belgesi almak için bütün seneyi çalışarak geçiren öğrenciler, daha şimdiden hangi belgeyi almaya hak kazandığını öğrenebilmek için takdir teşekkür hesaplamaları yapıyor. Takdir teşekkür hesaplama işlemleri, bütün notlar sisteme girildikten sonra e okul sisteminden yapılabilir.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Her okulda, öğrencilerin ödül ve disiplin durumlarını belirleyen kurullar bulunmaktadır. Dönem puanlarının hesaplanması ve bütün eğitim öğretim yılı içerisinde hal, hareket ve davranışlarıyla da diğer öğrencilere örnek olan öğrenciler, takdir- teşekkür veya onur belgeleri verilerek ödüllendirilir. Derslerin dönem puanları ise, dersin dönem boyu yapılan sınavlarının, proje veya performans ödev puanlarının aritmetik ortalamasından ortaya çıkan puanın tekrar aritmetik ortalaması alınarak belirleniyor. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders puanlarının iki dönem ortalamasının 50’den fazla olması gerekiyor. Birinci dönem puanı için bir sınırlama koyulmazken, dersin ikinci dönem puanının kesinlikle en az 70 olması gerekmektedir.

Yıl sonu başarı puanları ise bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplanması ile yine bu derslerin toplam ders saatine bölünmesi ile bulunuyor. Bu işlemde yıl sonu başarı puanı hesaplanırken virgülden sonra iki basamak belirlenir. Eğer hesaplanan puan 85 ve 100 arasında ise bu pekiyi demektir. 70-84,99 arası iyi, 60-69,99 orta, 50-50,99 geçer, 0-49,99 arası notlar öğrenci dersten geçemez anlamına geliyor. Bu puan hesaplanırken bütün sınav, sözlü, proje ve performans ödev notları ile uygulama notları hesaba katılıyor.
Takdir teşekkür belgesi verilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen not sınırı kuralları dikkate alınmaktadır. Buna göre, öğrencinin bir belge alabilmesi için öğrencinin dönem puan ortalaması en az 70,00 olmalı ve davranış puanı 100 olmalı. Bu öğrencilere dönem puanı ağırlıklı ortalamaları 70 ile 84,99 arasındaysa teşekkür belgesi, 85 ve 100 arası arasındaysa takdir belgesi veriliyor.
Öğrencilerin sınav, sözlü ve proje performans notları öğretmenleri tarafından sisteme girildiyse, e okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden giriş yapılarak kolayca öğrenilebilir.