o.ozturk @ ajansinternet.com

Günlük Kiralık Evler Güvenlik Sorunu Yaratıyor mu?

 

 

Günlük kiralık evler denetimsizlik ve güvensizlikten büyük risk

oluşturuyor. Bu yazımda bu konuyu işledim.

Kırık camlar teorisi diye bir kavram var. Çevremizdeki kuralsızlık ve düzensizlikler fark edilmez ve

önleyici mekanizmalar ya da kamusal duyarlılıklar oluşturulmazsa daha büyük suçların ve kuralsız

davranışların ortaya çıkmasına neden oluyor. Şöyle ki, boş bir bina düşünün, camlarından biri kırıksa

ve tamir edilmezse diğer camları da kırılır. Hatta bina hiç kullanılmıyorsa vandallar tarafından yangın

bile çıkarılabilir. Bir sokağın suç bölgesine dönüşme süreci önce tek bir pencere camının kırılmasıyla

ya da ilk çöpün bir köşeye atılmasıyla başlar. Çevreden tepki gelmez ve cam hemen tamir edilmezse,

ya da ilk çöp torbası kaldırılmazsa o sokaktan geçenler, o bölgede düzeni sağlayan bir otoritenin

olmadığını düşünüp diğer camları da kırarlar. Ardından daha büyük suçlar gelir. Bir süre sonra o

sokak, polisin bile girmeye cesaret edemediği bir alana dönüşür. Eğer çevremizdeki en küçük

kuralsızlık ve düzensizliklere dur demez ve görmezlikten gelirsek bunun bedelini toplum olarak

öderiz.

Bunu anlatmamın tek nedeni günümüzde yaşanan ve toplumun tepkisini çeken "Günlük Kiralık Evler"

sorunu. Bu sorunu medyaya yansıyan haberlerden takip ediyordum ancak çok da ilgimi çekmemişti.

Geçen gün bir haber kanalından arayıp günlük kiralık evlerde yaşanan güvenlik risklerine ilişkin bilgi

almak istediklerini söyleyinceye kadar.

Günlük kiralık evler kayıt dışı yeni bir konaklama sektörü doğuruyor!

Günlük kiralık evler sorunu son dönemde inşaat sektörünün ivme kazanmasıyla ortaya çıkan bir sorun.

Büyük sitelerde inşa edilen 1+1 ve stüdyo dairelerin önceleri yalnız yaşayan kişiler ve öğrenciler

tarafından tercih edilmesiyle talep ve satışı artmış ancak arda arda inşa edilen büyük sitelerde ihtiyaç

fazlası evler boş kalınca bazı kişiler bu evleri günübirlik kiralayarak büyük kazançlar elde ettiklerini

fark etmeleriyle yeni bir günlük konaklama sektörü doğmuştur. Kazanç oluşturan yönü ise kayıtdışı

oluşu ve vergi sisteminin dışında kalarak büyük gelirler elde edilmesidir.

Denetimsizlik ve kuralsızlık dikkat çekiyor!

Günlük kiralanan bu evleri kiralayan kişilerden 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve ilgili

yönetmeliğe göre alınması gereken kimlik bilgileri ve bildirimleri alınmıyor ve kolluk birimlerine

bildirilmiyor. Bu tür yerlerin tercih edilme nedeni de otellere göre ucuzluğunun yanında bu özelliği

yani kimlik bilgilerini vermek zorunluluğundan kurtulmaları. Bu durum ise büyük bir güvenlik

zaafiyeti demek.

Günlük kiralık evler büyük bir güvenlik zaafiyeti doğuruyor!

Ana başlıklarla incelediğimde güvenlik yönünden uygulamada şu olaylar ve riskler yaşanıyor;

 Aynı binada yaşayanlar mutsuz ve hayatları kabusa dönüyor.

 Kiralık dairelere giren çıkanlar belli değil ve bu kontrolsüzlük suç riski yaratıyor.

 Kimlik bildirme yasasına aykırı uygulamalar dikkat çekiyor.

 Metropol iller başta olmak üzere ülkemizin her yanında yaygınlaşmış durumda.

 Kiralık daireler genel olarak internetten bulunuyor. İlan verenlerin sayısı on binlerce. Günlük

kiralık ev ilanları için internet siteleri tercih ediliyor.

 Tek başına yaşayanlar ve öğrenciler tercih ediyor.

 Günlük kiralık evler terör, uyuşturucu, fuhuş ve suç örgütleri, tarafından saklanma, barınma ve

faaliyet yeri olarak kullanılabilir ve bu durum büyük bir güvenlik zafiyeti yaratabilir. Kamu

otoritesi tarafından üzerinde durulması gereken en önemli konu budur.

 Fuhuş ve suç örgütlerinin gizli kamera ile kayıt alarak şantaj yaptığını basına yansıyan

haberlerden izliyor ve gözlemliyoruz.

 Kayıt dışı bir alan ya da kaçak otel faaliyeti gibi yasalara uygun olmayan bir faaliyet alanı

olarak dikkat çekiyor.

 Her türlü güvenlik ve hijyenik önlem ve niteliklerden uzak yerler.

 Kiralık evler konut dokunulmazlığı nedeniyle belediye ve kolluk kuvvetlerinin yetki alanı

dışında kalıyor.

 Kimlik bildirimi yapılmaması nedeniyle tercih edilen günlük kiralık evler büyük güvenlik

açığı yaratıyor.

 Özellikle turizm bölgelerinde ve metropol kentlerde yaygın.

 Bu sorun daha çok büyümeden önlemler alınmalı özellikle suç ve terör örgütlerine fırsat

verilmemeli.

Tüm bu bilgiler ışığında bir özet yapmak istersek, günlük kiralık evler sorununu önlemek için duyarlı

olmak ve yeni önlemler almak gerekiyor. Bazı terör örgütlerinin canlı bomba eylemlerinde

kullandıkları teröristleri bu tür denetim dışı yerlerde sakladıkları ve eylemleri sık sık yer değiştirerek

bu yerlerde planladıkları biliniyor.

 Günlük kiralık evler kayıt ve vergi sistemi içine alınmalı.

 Yasal açıdan bir düzenleme yapılarak kolluk kuvvetleri ve belediyelere kontrol ve denetim

yetkisi verilmeli. Mevcut denetimler daha da artırmalı.

 Site ve apartman yöneticileri yanında bu binalarda oturanlar da sorumluluk üstlenmeli ve

şüpheli gördükleri kişi ve yerleri kolluk birimlerine bildirmeli.

 

Osman ÖZTÜRK

CSG City Security Group

Yönetim Kurulu Başkanı-CEO