Sempozyuma Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi
Prof.Dr.Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cafer Güloğlu ,Öğretim Üyeleri, Hastaneler
Başhemşiresi Rahime Atlı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdür ve yardımcıları,
Kuruluş Müdürleri ve çok sayıda izleyici katıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Cafer
Güloğlu, “Acil servimizde bizim en çok gördüğümüz yaşlı kesime olan yaklaşım hep şu oldu, yaşarken
kıymetini bilmedikleri ama hastaneye düşüp öldükten sonra daha kıymetli olduklarını gördük, ama
aslında öyle olmaması gerekiyordu çünkü bu insanlara yaşarken kıymet ve değer vermemiz gerekir”.
Yaşlılık ve ihtiyarlık döneminin bir kayıp dönem olduğunu belirten Güloğlu; Bu dönemde eğer uzun
ömürlü olurlarsa en başta yakını, eşini, aile fertlerini, arkadaşlarını ve dostlarını kaybederler daha
sonra da mevcut olan bazı fizyolojik uzuvlarda ve işlevlerde fonksiyon kayıpları başlar. Peki böyle bir
durumda bunları neler mutlu eder, işte o zaman bunları mutlu eden tek şey ailesinin, yakınlarının
onlara gösterdiği sevgi ve saygı, Bizler ailelerimizden gördüğümüz , “biz annemize babamıza nasıl
davranırsak inanıyorum ki çocuklarımızda bizlere öyle davranacak olmalarıdır”. Çünkü çocuklar anne
ve babalarını model olarak alıyorlar. Yine bununla ilgili Kuran’ı Kerim’de geçen bir ayette “eğer
yanınızda ihtiyarlanan bir veya daha fazla kişi olduğu zaman onlara of bile demeyin, onlara
merhametle yaklaşın, onlara güzel sözler söyleyin ve onları kendi kanatlarınız altına alın.” Diye emir
ediyor . Çünkü çocukken bizlere şefkatle davranan bu insanlara bizlerinde şefkatle yaklaşmamız
gerekiyor ,diye konuştu.
Sempozyumun moderatörlüğünü yapan Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi
Hastaneleri Başhekimi Prof.Dr.Ali Kemal Kadiroğlu yaptığı konuşmada; İnsanoğlunun yeryüzündeki
serüveni dünyaya gelişiyle başlar, bebeklik, çocukluk ,gençlik, erişkinlik ve nihayet yaşlılık dönemi
şeklinde nihayete erer. Dünya Sağlık Örgütünün yaş sınıflandırılmasına göre 66 -79 yaş, orta yaş
gurubu, 80-99 yaş, yaşlı nüfus olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde Türkiye istatistik kurumunun
yapmış olduğu araştırmada 2018 yılı itibariyle yaşlı nüfus toplam , nüfusun yüzde 9 ‘u kadardır.
Toplamda 7 milyon 200 bin kadar yaşlı nüfusumuz var. Yaşlılar haftasının kutlanmasındaki amaç
toplumda bir bilinç ve farkındalık oluşturmaya yönelik olduğunu dile getiren Kadiroğlu; Neden
kutluyoruz çünkü Yaşlılarımız, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz bunlar, bilginin,
tecrübenin ,kültürün temsilcileridir ve bu bilginin yaşama dair tecrübeleri ve tabii kültürün geleceğe
taşınmasında ve bunların yaşatılmasında esas rol oynayan faktörlerdir. Biz bu anlamda büyüklerimize
karşı sevgiyle ,şefkatle ,merhametle nezaketle, hürmetle davranmalı onların isteklerini ,taleplerini
dinlemeli ve sabırla yerine getirmeye çalışmalıyız. Dedi.
Daha sonra sempozyumda sırasıyla Prof.Dr.Alpaslan Tuzcu “DİYABET”, Doç.Dr.Recep Tekin
“BULAŞICI HASTALIKLAR” ,Doç.Dr. Yaşar Yıldırım “HİPERTANSİYON” ve Doktor Öğretim Üyesi Sefer
Varol “ALZHEİMER” Hastalıkları konusunda sunumlar yaptılar.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimlik Sosyal Komite üyesi Hemşire Hüseyin
Elbahadır yapmış olduğu stand up gösterisi ardından Sempozyumda emeğe geçenlere Dicle
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof.Dr.Ali Kemal Kadiroğlu
tarafından teşekkür belgesi verildi.