Mide Mikrobu Helicobacter Pylori mide asit ortamında yaşayıp, çoğalan bulaşıcı bir bakteridir. Midede gastrite (mide iç zarı iltihaplanmasına), ülsere (mide iç zarında yaraya); nadiren de olsa mide kanseri ve mide lenfomasına yol açabilir. Dolayısıyla hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor…
Gastrit ve Ülser hastalıklarına neden olan helicobacter pylori aynı zamanda farklı ciddi hastalıklara neden olabilir. Yaklaşık dünya bulunan yüzde 60 oranda insanda görülen bu mide mikrobu hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Genellikle gelişmemiş ülkelerde yaygın görülür. Ölümlere neden olabilir. Mide mikrobu (Helicobacter Pylori) nedir? Mide mikrobunun belirtileri nelerdir?
İşte belirtileri
Helikobakter Pilori belirtileri midede ekşime, yanma, gaz ve şişkinliktir. Reflü ataklarını tetikleyebilir. Böylece alerjik astım benzeri belirtilere ses kısıklığına ve seste çatallaşmaya sebep olabilir. Toplumda en fazla şikayete sebep olan başka bir bulgusu da ağız kokusudur.

Hastalık Belirtileri Olmayabilir


Tüm dünya nüfusunun yaklaşık yarısı bu bakteriyle tanışmıştır, gelişmekte olan ülkelerde bu oran daha yüksektir. Toplumumuzun yüzde 70-80'inde bu bakterinin bulunduğu düşünülmektedir. Bu kadar yaygın bir enfeksiyon olmasına rağmen herkeste hastalık belirtileri ortaya çıkmaz. Bazı bakteri türlerinin daha fazla hastalık yapıcı potansiyeli olduğu bilinmektedir. İnsana ait faktörler ise, daha duyarlı mide yapısı, daha uzun süre mikroba maruz kalmak, eşlik eden sigara, alkol varlığı ve strestir. Bu eşlik eden faktörlerin varlığında mide şikayetleri belirginleşir.
Farklı Hastalıklara Sebeb Olabilir
Helikobakter Pilori midede gastrite, ülsere ve nadiren de mide kanserine yol açabilir. Bu mikrop Dünya Sağlık Örgütü tarafından birinci derecede kanserojen kabul edilmiştir. Son dönemlerde bu bakterinin mide dışı bazı hastalıklarda rol oynadığı (sebebi bilinmeyen kansızlık, hematolojik bazı hastalıklar ITP gibi, alerjik durumlar) saptanmıştır.

 

Mide-Bağırsak Aisteminin Alarm Sinyallerine Dikkat!

– 45 yaş üzerinde yeni başlayan mide şikayetleri, hazımsızlık
– Sebebi bilinmeyen, istemsiz kilo kaybı,
– Menopoz sonrası kadınlarda ve her yaştaki erkeklerde kansızlık,
– Yutma güçlüğü,
– Sarılık,
– Ağızda veya makattan kanama,
– Ailede mide kanseri öyküsü,
– Tekrarlayan inatçı kusma.

Bu durumlarda hastaların öncelikle üst gastrointestinal sistem endoskopisiyle değerlendirilmesi ve mideden alınacak biyopsilerle bu mikroorganizmanın araştırılması önerilmektedir.

Kişisel Hijyen Çok Önemli


Bu enfeksiyon hijyenik tedbirlere dikkat etmeyen kişilerde daha fazla görülmektedir. Ağızdan ağıza, tuvaletten sonra iyi yıkanmayan ellerin yiyeceklere temasıyla, ortak eşya kullanımıyla (diş fırçası, havlu, çatal, kaşık, bardak gibi), temiz olmayan içme sularıyla bulaşır. Aynı evde yaşayan kişiler arasında özellikle eşler arasında daha sık bulaştığı gösterilmiştir. Bakteriyi aldıktan sonra belirtilerin ortaya çıkması bazı hastalarda aylar, yıllar sürer. Bazı hastalarda ise hastalık belirtileri hiç ortaya çıkmadan taşıyıcılık olabilir.

Teşhis ve Tedavi Yolları
Tanı için farklı metotlar mevcuttur. Altın standart endoskopi yapılması ve mide içinden alınan örneğin mikroskopla değerlendirilmesi ve bakterinin tespitidir. İkinci metot üre nefes testi, üçüncü metot da dışkıda bakteri antijeninin saptanmasıdır. Tedavide ise kombine antibiyotik ve mide ilaçları kullanılır.