Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi” kapsamında, havzaların korunması, kurumlar arasın da koordinasyonun sağlanması ve konuyla ilgili uygulamalar da takip amacıyla faaliyette bulunan Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti, Trabzon Valisi Ustaoğlu başkanlığında Trabzon Valiliğindeki toplantı salonunda bir aradaydı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, toplantıda yaptığı konuşmada, temiz su kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade etti.

 

HIZLA AZALIYOR


Hızlı nüfus artışları, ihtiyaçların artması ve sanayileşmenin etkileri ile dünyada su kaynaklarının büyük hızla azaldığı ifadesinde bulunan Mustafa Uzun, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1.365 metreküp olduğunu iletti. Mustafa Uzun, nüfus artışları ve sanayileşmenin hızı göz önüne alındığında 2030’da bu miktarın yıllık bin 120 metreküpe kadar düşebileceğini ifade ederek, “Bu verilere göre, ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok çalışmaya göre, yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir.” ifadelerinde bulundu.

 

"2023’E KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR"


Küresel iklim değişikliklerinden, su kaynakların da kalite ve miktar yönünden olumsuz etkilerin bulunduğunu belirten Musftafa Uzun, “Kuraklık şartları ve aşırı yağışların sonucunda meydana gelen taşkınlar halkımıza önemli ölçüde zarar vermektedir. İklim değişikliği kapsamında bakanlığımızca yapılan çalışma çıktılarına baktığımızda sıcak gün, sıcak gece, ardışık kurak gün sayıları ve sıcak hava dalgası sayılarında ciddi artışlar beklenmektedir. Doğu Karadeniz Havzası ile geriye kalan diğer havzalarımız için kuraklık yönetim planlarının 2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.

2011’de kurulan Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün, kuruluşundan bu yana yürüttüğü projeleri ve kurumun faaliyetlerinden örnekler sıralayan Uzun, 15 maddelik Doğu Karadeniz Havza Koruma Eylem Planı ile ilgili katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Doğu Karadeniz Havzası’nın 2 milyon 285 bin 231 hektarlık alanın Türkiye’nin yüzde 2,92’sini teşkil ettiğini belirtti.
Ustaoğlu, “Bu durumdan dolayı havzamızda gerek ekonomik açıdan gerekse can kaybı açısından istenmeyen hadiseler yaşanabilmekle birlikte, bardağın dolu tarafından bakacak olursak da doğanın nimetlerini fırsata dönüştürme anlamında havzamız, hidroelektrik enerji potansiyeliyle dikkati çekmektedir.” ifadelerinde bulundu.

 

 

“BİR HAREKET TARZI BENİMSENMELİ”


Vali Ustaoğlu, çağın en önemli sorunlarından biri olarak belirttiği iklim değişikliğinin havzaları olumsuz etkilememesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara olduğu kadar vatandaşlara da önemli sorumlulukla düştüğünün altını çizerek, “Topyekün bir hareket tarzı benimsemeli ve sonraki nesillere su sıkıntısını miras bırakmamalıyız.” ifadelerini kullandı.

 

"BOŞA AKAN SULAR ENERJİYE ÇEVİRİLDİ"


Ordu’da, yenilenebilir enerji yasası ile 24 (HES) Hidroelektrik Sistemin'den elektrik elde ettiklerini belirten Güler, şu ifadeerde bulundu:

“Trabzon, Giresun, Artvin ve Gümüşhane bölgesinde de sularımızın korunması anlamında önemli çalışmalar yaptık. Su bilindiği gibi hayatımızın vazgeçilmez unsurudur. Verimli topraklarımız ne yazık ki Karadeniz’de denize karışarak yok oluyor. Bunun mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor. Kısacası Anadolu toprağının suyu içmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile Karedeniz’de çok önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”